Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska književnost: Lirika i epigram (seminar)
Kratica: LAT203Opterećenje: 0(P) + 30(S) + 0(A)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Ovaj predmet se sluša uz teorijski dio koji se izlaže na predmetu "Rimska književnost: Lirika i epigram". Osim praktičnog upoznavanja s općim karakteristikama rimske lirike i epigrama (s dodatkom elegije) iznesenim na teorijskom dijelu, svrha predmeta je čitanje i proučavanje odabranih dijelova Katula, Horacija, Tibula, Propercija i Ovidija kao glavnih predstavnika navedenih žanrova, te izrada seminara na navedenu temu. Preduvjet za upis predmeta jest položen Latinski jezik 1 i 2.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu