Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest suvremene talijanske književnosti
Kratica: TAD502Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Nedjeljka Balić-Nižić
Nikolina Gunjević Kosanović
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet upisa kolegija: upisan diplomski sveučilišni studij.
U okviru kolegija obradit će se najznačajnije poetike i predstavnici talijanske književnosti druge polovice 20. i početka 21. stoljeća te dati uvid u širi, društveno-politički i kulturno-umjetnički kontekst Italije u navedenom razdoblju. Na seminarima će se interpetirati i analizirati odabrani tekstovi obrađeni na predavanjima.
Broj sati: 15 P + 15 S
Bodovno opterećenje: 3 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu