Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pregled grčke književnosti
Kratica: GRČ107Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: dr. sc. Zvonko Liović
mr. sc. Sanja Smodlaka Vitas
Izvođači:
Opis predmeta: Pregled grčke književnosti kao izborni kolegij slušaju studenti prve godine prediplomskoga studija grčkoga jezika u ljetnome semestru. Kao izborni predmet mogu ga upisati i studenti latinskoga jezika prediplomskoga studija i studenti s drugih Odjela ukoliko nije ispunjena kvota od 15 upisanih studenata.
U sklopu predmeta daje se pregled povijesti grčke književnosti od najranijih pisanih spomenika do kraja kasnog helenizma s naglaskom na razvoj pojedinih književnih vrsta i njihovih najvažnijih predstavnika.
Seminarski dio kolegija prati teorijski dio.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Popis literature nalazi se u silabu predmeta na mrežnim stranicama Odjela.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu