Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Leksikologija ruskoga jezika
Kratica: RJP314Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marina Radčenko
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjeti za upis: položeni kolegiji "Morfologija I" i "Morfologija II".
Upoznavanje studenata s najvažnijim pojmovima iz područja leksikologije na primjeru suvremenoga ruskoga jezika, stjecanje znanja za provođenje samostalne analize ruskoga jezika na leksikosemantičkoj razini u svrhu širenja jezične kompetencije. Pojam leksika, leksik i gramatika, leksičke i gramatičke jedinice, definiranje leksema, pregled problema kojima se bavi leksikologija. Jednoznačnost i višeznačnost leksema. Izravno i preneseno značenje. Leksička homonimija, paronimija, sinonimija i antonimija. Vremenska raslojenost ruskog leksika. Leksičko posuđivanje: posuđenice (vrste posuđenica), podrijetlo i adaptacija posuđenica u ruskom jeziku. Prevedenice (kalkovi). Leksemi s ograničnom sferom upotrebe: dijalektizmi, termini, profesionalizmi, žargonizmi. Aktivni i pasivni leksik; arhaizmi, historizmi i neologizmi. Neutralan i ekspresivno-emocionalno obilježen leksik.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu