Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Frazeologija ruskoga jezika
Kratica: RJP323Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marina Radčenko
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjeti za upis: položeni kolegiji "Morfologija I" i "Morfologija II".
Upoznavanje studenata s temeljnim pojmovima iz područja frazeologije na primjeru frazema suvremenog ruskog jezika i širokim mogućnostima praktične upotrebe ruskih frazema u pisanoj i usmenoj komunikaciji u svrhu jačanja jezičnih i govornih vještina. Analiza ruskih frazema (semantička, sintaktička, strukturna). Usporedba ruskih i hrvatskih frazema. Problemi prevođenja frazema.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu