Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Galješki jezik I
Kratica: HPD 151Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić
Helena Sotelo Dominguez
Izvođači:
Opis predmeta: Odabir drugog romanskog jezika na dpd studiju Španjolskog jezika i književnosti vrši se početkom ak. god. na temelju rang-liste studenata i taj kolegij studenti obvezno upisuju do kraja preddiplomskog studija.
Uvod u osnove gramatike i vokabulara galješkog jezika iz komunikativnog pristupa, s posebnim naglaskom na usmeno izražavanje.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu