Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Anglofone kulture: Britanski studiji
Kratica: ENP306Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Vesna Ukić Košta
dr. sc. Zlatko Bukač
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj ovog kolegija je Velika Britanija kao izvorišna kultura anglofonog svijeta, te se fokusira na sljedeće teme:
- povijest Britanskog otočja, s posebnom pozornošću usmjerenom na
- razvoj parlamentarnog sustava, religije, ekonomije, umjetnosti i arhitekture,
- suvremenu Britaniju, njezine političke institucije, javni život, medije
- međunarodne odnose s posebnim naglaskom na odnos s Europskom Unijom
- kulturu 20.st. te prisustvo i prezentaciju u medijima kao što su novine, filmovi i televizija
Kolegij se također bavi globalnim razvojem britanskog društva, nastankom i širenjem imperija, kolonijama i zemljama Britanskog Komonvelta, (Britanska Afrika, Australija, Kanada, Karibi, Novi Zeland, Oceanija, južna i jugoistočna Azija).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu