Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Katalonski jezik III
Kratica: HPD 241Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 60(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Nikola Vuletić
Maria Teresa Coll Marine
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet: za upis kolegija: položen kolegiji Katalonski jezik I. i II.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Katalonski jezik I
Položen : Katalonski jezik II
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu