Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska književnost: epika i satira
Kratica: LAT206Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji:
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljni je cilj kolegija predstaviti najvažnije autore i djela rimske epike i satire te upoznati studente s generičkim pravilima tog književnog žanra.Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni: prepoznati i opisati formalne osobine klasičnog antičkog epa, navesti najvažnije autore rimske epike i njihova djela, prepoznati i interpretirati formalne i stilske karakteristike pojedinih autora i epova, prepoznati i opisati formalne osobine satire, navesti najvažnije autore rimske satire i njihova djela, tumačiti utjecaj društveno-političkih i povijesnih događaja na razvoj satire i na književnost i kulturu općenito.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu