Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Ekonomija
Kratica: MPA0110Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Mladen Rajko
Izvođači:
Opis predmeta: OPIS KOLEGIJA PO CJELINAMA:

1. Uvod u ekonomiju: Počela ekonomije. Tri problema ekonomske organizacije. Tehnološke mogućnosti društva. Tržište. Trgovina, novac i kapital. Ekonomska uloga države. Osnovni elementi ponude i potražnje.
2. Mikroekonomija: Primjene ponude i potražnje. Potražnja i ponašanje potrošača. Geometrijska analiza potrošačeve ravnoteže. Proizvodnja i organizacija poslovanja. Analiza troškova. Proizvodnja, teorija troškova i odluke poduzeća. Analiza tržišta savršene konkurencije. Nesavršena konkurencija i monopol. Oligopol i monopolistička konkurencija. Neizvjesnost i teorija igara. Tržišta faktora proizvodnje: Kako tržišta određuju dohotke. Tržište rada. Zemlja i kapital. Tržišta i ekonomska učinkovitost.
3. Međunarodna trgovina, država i okoliš: Komparativna prednost i protekcionizam. Državno oporezivanje i rashodi. Promicanje učinkovitih tržišta. Zaštita okoliša. Učinkovitost prema jednakosti.
4. Makroekonomija: Pregled makroekonomije. Mjerenje gospodarske aktivnosti. Potrošnja i ulaganja. Poslovna kolebanja i teorija agregatne potražnje. Model multiplikatora. Financijska tržišta i pitanje novca. Središnje bankarstvo i monetarna politika.
5. Rast, razvoj i globalna ekonomija: Proces ekonomskog rasta. Izazov ekonomskog rasta. Devizni tečajevi i međunarodni financijski sustav. Makroekonomija otvorenog gospodarstva. Nezaposlenost, inflacija i ekonomska politika: Nezaposlenost i osnove agregatne ponude. Osiguravanje stabilnosti cijena. Zaraćene makroekonomske škole. Ekonomske politike za rast i stabilnost.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Samuelson, A. P., Nordhaus, D. W., Ekonomija, Mate, 18. izdanje, Zagreb, 2007. 2. Polovina, S., Medić Đ. Š., Osnove ekonomije: priručnik za studij ekonomije (uz udžbenik P. Samuelson-W. Nordhaus, Ekonomija, 15. izdanje), Medinek, Zagreb, 2002.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu