Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metode interpretacije dubinskih sekcija iz talijanske književnosti
Kratica: TAD401Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ana Bukvić
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjet upisa kolegija: upisan diplomski sveučilišni studij. Temelj modula čine seminari; angažman prema dubinskim slojevima teksta; interpretacija i transformacija teksta iz jednog komunikacijskog koda u drugi, književni tekst u dramsku predstavu i film, recepcija i repeticija. U tom kontekstu obradit će se djela N. Machiavellija, G. Boccaccia, G. K. Albinonija, Luigija Pirandella, Uga Bettija, Pier Paola Pasolinija. Kolegij se izvodi na talijanskom jeziku.
Nastavno opterećenje: 15 P + 15 S
Bodovno opterećenje: 3 ECTS
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu