Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metrika
Kratica: LAT204Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Linda Mijić
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti moraju poznavati latinski i /ili grčki barem na razini Osnova latinskog/grčkog jezika I. i II.
Cilj je kolegija osposobiti studente za metričku analizu i ritmičko čitanje latinskih i grčkih stihova.
Obrađuju se temeljni pojmovi antičke metrike, osnove latinske i grčke prozodije, vrste stihova i strofa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Gortan, Gorski, Pauš, Latinska gramatika (bilo koje izdanje), poglavlje o rimskoj metrici Majnarić, N., Grčka metrika, Zagreb, 1948.
Preporučena literatura:
2. Leksikon antičkih termina, priredio Dubravko Škiljan, Zagreb, 2003.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu