Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Sport i zdravlje
Kratica: TZK106Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 30(A)
Nositelji: dr. sc. Gordana Ivković
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Uvod u povezanost sporta i zdravlja
2. Prilagodba organizma na tjelesnu aktivnost
3. Utjecaj aerobnog vježbanja na zdravlje
4. Utjecaj treninga snage na zdravlje
5.Planiranje, programiranje i kontrola transformacijskih procesa
6.Simptomi pretreniranosti
7.Sportske povrede i prevencija povreda
8.Izbor sportskih aktivnosti obzirom na zdravstvena ograničenja
9.Prehrana sportaša i energetski zahtjevi sporta
10. Planiranje i programiranje odmora, spavanja i prehrane sportaša
11.Zdrava prehrana i regulacija težine
12. Važnost unosa i nadoknade tekućine tijekom treninga i natjecanja.
13.Socijalizacijski aspekti organiziranog bavljenja sportom
14.Utjecaj vježbanja i sporta na zadovoljstvo (psihička dobrobit)
15. Istraživanja u području sporta i zdravlja
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura:
1. 1. Stjepan Heimer, Rudi Čajevac i suradnici :Medicina sporta 2. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Grafos, FFK, Zagreb 3. Williams C. Utjecaj prehrane na fizičku sposobnost. U: Športska medicina. Ur. Pećina M., Medicinska naklada, Zagreb, 2003, str. 38-41. 4. Wilmore, IK i Costill DL. Physiology of Sport and Exercise. Human Kinetics Books, Champaign, Illinois, 2008 5. Dragan Milanović i Stjepan Heimer :Dijagnostika treniranosti sportaša 6. Budgett R: The overtraining syndrome. BMJ 309:465-468, 1994.. 7. Željko Hraski, Branka Matković :Trener i suvremena dijagnostika 8. Mišigoj-Duraković, M. Sastav tijela, U: Mišigoj-Duraković, M. ured. Kinantropologija - biološki aspekti vježbanja. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2008, str. 65-97 9. http://www.fitness-trening.com/sportska-medicina/
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu