Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JHB203 Hrvatski jezik III
Kratica: JHB203Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Iva Babić
Izvođači:
Opis predmeta: Ovladavanje hrvatskim kao inim jezikom na A2 razini.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu