Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Marketing menadžment
Kratica: MPA20101Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Aleksandra Krajnović
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Razumijevanje upravljanja marketingom: Određivanje marketinga za 21. stoljeće. Tržišna orijentacija tvrtke. Razvijanje marketinških strategija i planova. Marketing i vrijednosti za kupca. Priroda i sadržaj marketinškog plana. Prikupljanje informacija i promatranje okruženja. Komponente suvremenoga marketinškog informacijskog sustava. Analiza makrookruženja. Provođenje marketinških istraživanja i predviđanje potražnje.
2. Povezivanje s klijentima: Stvaranje zadovoljstva, lojalnosti i vrijednosti za klijente. Maksimalno povećanje doživotne vrijednosti za klijente. Njegovanje odnosa s klijentima. Upravljanje odnosa s klijentima (CRM). Baza podataka o kupcima i marketing baze podataka. Analiza tržišta krajnje potrošnje. Čimbenici koji utječu na ponašanje potrošača. Glavni psihološki procesi. Modeli odlučivanja o kupnji. Analiza tržišta poslovne potrošnje. Karakteristike i faze procesa organizacijske kupnje. Upravljanje odnosima s klijentima na tržištu poslovne potrošnje. Institucijska i vladina tržišta. Identificiranje tržišnih segmenata i odabir ciljnih tržišta.
3. Oblikovanje tržišne ponude. Izgrađivanje snažnih marki: Određivanje strategije proizvoda. Diferencijacija. Oblikovanje i upravljanje uslugama. Marketinške strategije za tvrtke koje pružaju usluge. Upravljanje kvalitetom usluga. Upravljanje uslugama za podršku proizvodima. Razvijanje strategija i program određivanja cijena. Prilagođavanje cijena. Iniciranje cjenovnih promjena i odgovaranje na njih. Stvaranje tržišne vrijednosti marke. Mjerenje tržišne vrijednosti marke. Upravljanje vrijednošću marke. Umijeće pozicioniranja marke. Upravljanje markama usluga. Nošenje s konkurencijom. Natjecateljske strategije nošenja s konkurencijom.
4. Isporuka vrijednosti: Oblikovanje i upravljanje mrežom vrijednosti i kanalima. Marketinški kanali i mreže vrijednosti. Uloga marketinških kanala. Odluke pri oblikovanju kanala. Odluke u upravljanju kanalom. Sustavi i integracija kanala. Upravljanje maloprodajom, veleprodajom i logistikom. Privatne marke.
5. Važnost komunikacije: Oblikovanje i upravljanje integriranim marketinškim komunikacijama. Razvijanje djelotvorne komunikacije. Odlučivanje o spletu marketinških komunikacija. Upravljanje procesom integrirane marketinške komunikacije (IMC). Upravljanje masovnim komunikacijama: oglašavanje, unapređenje prodaje, događaji i odnosi s javnošću. Razvoj programa oglašavanja i upravljanja njime. Odlučivanje o mediju i mjerenje učinkovitosti. Upravljanje osobnim komunikacijama: izravni marketing i osobna prodaja. Interaktivni marketing. Oblikovanje prodajne snage. Upravljanje prodajnom snagom. Upravljanje marketingom u digitalno doba. Kombiniranje on-line i off-line komunikacijskih kanala. CRM (upravljanje odnosima s kupcima).
6. Izabrana područja marketinga. Upravljanje holističkom marketinškom organizacijom. Unutarnji marketing. Društveno odgovoran marketing. Marketing odnosa. Marketing usluga. Marketing u neprofitnom sektoru. Budućnost marketinga.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu