Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Medijska pismenost
Kratica: IKP009Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Marijana Ražnjević Zdrilić
Izvođači:
Opis predmeta: Studenti stječu osnovna teorijska i praktična znanja o konceptu medijske pismenosti, kao jednog od važnih dijelova unutar područja razumijevanja medija. Cilj je upoznati studente sa pojmom medijske pismenosti, strukturom i konceptom medijske pismenosti, zakonskim aktima i propisima koji se odnose na medijsku pismenost te razviti tehničke, kritičke i praktične kompetencije za korištenje, razumijevanje i sudjelovanje u medijima te također ukazati na značaj medijske pedagogije i uloge roditelja u okviru medijske pismenosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1 ZGRABLJIĆ ROTAR, N.: (ur.): Medijska pismenost i civilno društvo (zbornik radova,) Mediacentar Sarajevo, Sarajevo, 2005., str. 976., str. 87-102., str .131-139., str. 257-263., 2 MATAUŠIĆ, J .M. (ur.): Komunikacijske znanosti (zbornik radova), Hrvatski studiji, Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2007., str. 72-85. 3 MALOVIĆ, S. (ur.): Masovno komuniciranje, Golden marketing Tehnička knjiga, Zagreb, 2014., str. 137-224.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu