Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Uvod u studij ruske književnosti
Kratica: RJP113Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Maja Pandžić
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij Uvod u studij ruske književnosti predstavlja prvi stupanj sveukupnoga programa studija ruskoga jezika i književnosti i kao takav ima za cilj studenti/ca/ma omogućiti snalaženje u literaturi i terminologiji, usvajanje osnova teorije književnosti, prepoznavanje oblika, učenje i svladavanje terminologije (i) na ruskom jeziku, raspoznavanje i primjenu osnovnih metodologija znanosti o književnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu