Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Animacija u turizmu
Kratica: IKP042Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: Šime Knežević
Izvođači:
Opis predmeta: Nema preduvjeta za upis ovog izbornog kolegija.
Cilj ovog kolegija je educirati studentice/studente za razumijevanje važnosti animacije u turizmu za:
a) goste (turiste) i
b) domaćine,
te upoznati načine i programe za praktično provođenje animacije u turizmu, prepoznati ciljne skupine za provedbu programa animacije, izraditi programe animacije za hotele, turistička naelja i turistička mjesta, primijeniti odgovarajuće kuminikacijske kanale za uspješnu animaciju.
Sadržaj kolegija obuhvaća: Uvodno o mjestu i ulozi animacije u turizmu, Počeci animacije i njen razvoj, Animatori-stručnjaci i animatori-domaćini, gdje počinje a gdje završava proces animacije?, Animacija u funkciji stvaranja dobrog odmorišnog ugođaja i odmorišnog doživljaja, Gospodarski učinci animacije i njen utjecaj na konkurentsku sposobnost turističkog proizvoda na emitivnom tržištu, Utjecaj animacije na povezivanje, razumijevanje i toleranciju različitih kultura i naroda, Animacijski programi i potrebna sredstva za njihovu provedbu, Zdravlje i animacijski programi, Specifičnost komuniciranja u turističkoj animaciji, Praćenje uspješnosti animacijskih programa te aktualno stanje ponude animacijskih programa u receptivnim kupališnim destinacijama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Obvezna literatura: 1) Cerović, Z., Animacija u turizmu, Opatija, 2007. 2) Knežević, Š.: Animacija u turizmu, Zadar, (2014.), (skripta)
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu