Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Grčka književnost: Homer
Kratica: GRČ202Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Teuta Serreqi Jurić
dr. sc. Zvonko Liović
Izvođači:
Opis predmeta: Svrha je predmeta upoznati studente s počecima grčke, a time i čitave zapadne književnosti, definirati karakteristike epskog žanra i Homerovu ulogu u tome. Također, obrađuje se struktura "Ilijade" i "Odiseje", njihovi arhetipski elementi, postanak, razvoj i naslijeđe.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu