Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Francuski jezik VI.
Kratica: FRP320Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 30(A)
Nositelji: Marija Spajić
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Francuski jezik IV
Položen : Francuski jezik III
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Francuski jezik V.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu