Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Povijest psihologije
Kratica: PSI105Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
doc. dr. sc. Ana Šimunić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj predmeta je upoznati studente s razvojem psihologije i psiholoških spoznaja. Namjera je stvoriti na znanju utemeljene kompetencije kritičkog analiziranja glavnih klasičnih škola, pravaca i teorijskih sustava u psihologiji, s naglaskom na mogućnost njihovog međusobnog uspoređivanja i sagledavanja. Poseban naglasak se stavlja na pojašnjenje utjecaja pojedinih teorijskih pravaca, modela i paradigmi na suvremenu psihologiju, razvoj istraživanja i općenito razvoj suvremene psihologije.
Opće kompetencije se odnose na mogućnost preispitivanja povijesnog razvoja i teorijskih pristupa u različitim granama teorijske i primijenjene psihologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Hergenhahn, B.R. (2009). An introduction to the history of psychology. (6th Ed.). Belmont, CA: Thomson Wadworth
Preporučena literatura:
2. Hothersall, D. (2002). Povijest psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap. Matešić, K. (2010). Psihodijagnostička sredstva. Jastrebarsko: Naklada Slap. Pickren, W.E., Rutherford, A. (2010). A history of modern psychology in context. JohnWiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. Demorest, A. (2005). Psychology's grand theorists: how personal experiences shaped professional ideas, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah: NJ.
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu