Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Rimska književnost: Retorika, epistolografija i filozofija
Kratica: LAT306Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Diana Sorić
Izvođači:
Opis predmeta: Temeljni je cilj kolegija predstaviti najvažnije autore retoričkih, epistolografskih i filozofskih djela iz rimske književnosti . Studenti će se također upoznati s generičkim pravilima navedenih književnih vrsta. Sastoji se od tri tematske cjeline: Tematska cjelina 1: Retorika. Tematska cjelina 2: Epistolografija. Tematska cjelina 3: Filozofija.
Nakon položenog ispita iz ovoga kolegija studenti će biti sposobni: definirati pojmove antička retorika, epistolografija i filozofija, prezentirati osnovne značajke zastupljenih žanrova te prezentirati osnovne bibliografske podatke najistaknutijih predstavnika tih žanrova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu