Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Paleolitik i mezolitik
Kratica: Opterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Dario Vujević
Izvođači:
Opis predmeta: Kroz kolegij studenti se upoznaju s biološkom evolucijom čovjeka kroz fosilne ostatke i teorije o njegovu razvoju. Obrađuju se teme poput korištenja sirovina, tehnologija obradbe kamenog i
koštanog alata, pojava tehnoloških inovacija u korištenju kamenog i koštanog alata, izrada litičkih alatki, vrste i tehnologija retuša i dr. Prikazat će se slijed paleolitičkih i mezolitičkih kultura Europe, njihove karakteristike, važnija nalazišta i ostali popratni materijal, a posebna pažnja će se usmjeriti na prilagođavanje lovačko-sakupljačkih zajednica različitim uvjetima života, kroz organizaciju naselja, interkulture kontakte, regionalizaciju i pojavu planske eksploatacije prostora. Obradit će se i procesi socijalne i ideološke integracije, briga o pokojnicima, pojava simbolizma i umjetnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu