Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Antička povijest hrvatskog prostora
Kratica: POD113Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Anamarija Kurilić
Izvođači:
Opis predmeta: Ciljevi predmeta
Oblikovati valjanu predodžbu o antičkom i kasnoantičkom razdoblju hrvatskog prostora te relevantnim izvorima. Shvatiti, odnosno, razumijeti odnose i prožimanje autohtonih i vanjskih kulturnih tvorbi te važnost antičke kulturne baštine za nastanak hrvatskog etnosa.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu