Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Opća lingvistika
Kratica: TAL103Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: doc. dr. sc. Ivana Škevin Rajko
Izvođači:
Opis predmeta: Osnovni pojmovi o jeziku. Karakteristike ljudskih jezika opisane kroz elemente suvremenih lingvističkih teorija. Povijest razvoja opće lingvistike i pravci u lingvistici, opće lingvističke teorije. Preduvjet za upis kolegija je upis na preddiplomski studij.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu