Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Istraživačke metode u lingvistici
Kratica: LM317Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav
Izvođači:
Opis predmeta: Preduvjeti za upis kolegija: nema
Ovaj kolegij studenticama i studentima nudi pregled empirijskih metoda istraživanja u lingvistici. Na primjeru konkretnih istraživačkih problema, studenti se upoznaju s različitim empirijskim pristupima, na primjer s opažanjem, studijama slučaja, anketiranjem, eksperimentom i intervjuom. Razmatraju se eksperimentalne i ne-eksperimentalne istraživačke metode te se analiziraju kvalitativni, kvantitativni i mješoviti istraživački nacrti. Studenti će znati razlikovati prethodno navedeno te će uspješno u svom samostalnom radu primjenjivati isto. Nudi se uvod u statističke metode i njihovu primjenu u lingvističkim istraživanjima. U sklopu radionica provedenih u suradnji sa sveučilišnom knjižnicom studenti se upoznaju s učinkovitim i korektnim korištenjem informacijskih izvora i relevantnih baza podataka. U praktičnom dijelu kolegija studenti pod vodstvom mentora provode psiholingvistički eksperiment te koncipiraju anketni upitnik. Također, cilj ovoga predmeta je naučiti studente da samostalno odabiru i primjenjuju osnovne istraživačke metode i postupke koji će im omogućiti da na temelju rezultata sami donesu zaključke. Koncepte istraživanja i odabir primjerenih metoda studenti analiziraju u završnome seminarskom radu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu