Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Prevencija nasilja u bliskim vezama
Kratica: Opterećenje: 15(P) + 15(S) + 15(A)
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vera Ćubela-Adorić
Izvođači:
Opis predmeta: Cilj ovog kolegija je upoznati studente s teorijskim i empirijskim spoznajama o problematici nasilja u bliskim vezama, uključujući mitove o pojavnosti i uzrocima nasilja, upozoravajuće znakove, faktore rizika i zaštite od nasilja, te iskustva iz dosadašnjih interventnih i preventivnih programa. Naglasak je na razumijevanju važnosti prevencije nasilja, posebice u mladenačkim vezama te stjecanju relevantnih znanja i vještina za pripremu i provedbu preventivnih radionica o nasilju u tim vezama. U sklopu seminara i vježbi studenti iskustveno upoznaju postupak pripreme i provedbe standardnih radionica o prevenciji nasilja te na kraju kolegija provode jednu terensku radionicu.
Teorijska znanja provjeravaju se na kolokviju, odnosno u slučaju neizlaska na kolokvij na pismenom ispitu. Sudjelovanje u seminarskim raspravama i standardnim radionicama, kao i provedba terenske radionice vrednuju se zasebno. Provedba terenske radionice prilog je studenta ostvarenju strateškog programa prevencije nasilja u vezama mladih.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu