Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Osnove genetike II
Kratica: PSI107-2Opterećenje: 30(P) + 0(S) + 0(A)
Nositelji: prof. dr. sc. Nataša Šimić
Sanja Delin dr. med.
Izvođači:
Opis predmeta:
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura: - - -
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Osnove genetike I
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu