Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JEP305 Engleski jezik struke V
Kratica: JEP 305Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Antonio Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: azvijanje složenih gramatičkih struktura. Kolegij se također osvrće na osnovne strukture različitih eseja, uključujući usporedne i kontrastne eseje. Ostale vještine pisanja uključuju i pisanje sažetaka. Studenti će biti obavezni sudjelovati u raspravama o stručnim temama te održati usmenu prezentaciju o istima.
Usavršavanje korištenja jezičnih struktura, leksike i gramatike; ovladavanje tehnikama čitanja stručne literature za akademske potrebe; ovladavanje tehnikom pisanja sažetaka, eseja, izvješća i interpretacijom istraživanja iz oblasti psihologije.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Seal, Bernard. (2006) Academic Encounters Human Behaviour, Cambridge: Cambridge University Press 2. Jordan, R.R. (2004), Academic Writing Course, Essex: Pearson Education Limited Any 3. Any monolingual English dictionary.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu