Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
JEP306 Engleski jezik struke VI
Kratica: JEP306Opterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A)
Nositelji: Antonio Oštarić
Izvođači:
Opis predmeta: Dogradnja jezičnih struktura i gramatike. Usavršavanje vokabulara iz područja psihologije. Usavršavanje tehnike čitanja teksta; čitanje u svrhu razumijevanja općenitog značenja teksta i detaljno čitanje u svrhu pronalaženja određene informacije. Upoznavanje s kompliciranijim stručnim tekstovima; Predviđanje sadržaja na temelju stručnih i jezičnih znanja, razumijevanja značenja riječi iz konteksta te druge tehnike koje osiguravaju ekonomičnost čitanja. Razvijanje kritičkog pristupa čitanju stručnih tekstova iz psihologije u smislu razlikovanja činjenica od mišljenja; uočavanje načina iskazivanja suprotnosti, uvjeta, zaključaka i sl. Pisanje sažetaka stručnih tekstova.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. . Martinović, Anna. JEP 306 Engleski jezik struke VI. Zadar: Sveučilište u Zadru 2013. 2) Jordan, R. R. (2004) Academic Writing Course. Essex: Pearson Education Limited. 3) Engleski rječnik
Preporučena literatura:
2. . Beglar, D., Murray, N., Rost, M. (ed). (2009). Contemporary Topics, Academic Listening and note-taking skills. White Plaines, NY: Pearson Education, Inc. 2) Cotton, David, Falvey, David, Kent Simon (2008). Language Leader (Upper-intermediate).
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu