Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Talijanski jezik 3
Kratica: TAL 201Opterećenje: 0(P) + 0(S) + 90(A)
Nositelji: Ana Maroević
Izvođači:
Opis predmeta: Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike
Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 3
Status kolegija obvezni
Godina 2. godina Semestar zimski
ECTS bodovi 3
Nastavnik Danijela Berišić Antić
Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142
Oblici izvođenja nastave predavanja, audiovizualne vježbe, seminari, provjere znanja, konzultacije
Nastavno opterećenje P+S+V 60 V
Način provjere znanja i polaganja ispita pismena i usmena provjera na kraju semestra
Ishodi učenja Studenti/ice će biti sposobni teoretski i praktično primijeniti već usvojena gramatička pravila, kompleksnije riječi i izraze unutar nevezanih i vezanih rečeničnih struktura. Razumjeti i producirati kompleksnije tekstove služeći se stranim jezikom fleksibilno i efikasno ovladavajući razgovornim strukturama, povezivanjima i mehanizmima kohezije bez pretjeranih poteškoća.
Preduvjeti za upis Položen ispit iz kolegija Talijanski jezik 2
Način praćenja kvalitete Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vještine poučavanja i razine usvojenosti gradiva ispitat će se provedbom pismene evaluacije u obliku opsežnih upitnika te na druge načine predviđene prihvaćenim standardima na osnovu kojih studenti mogu dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.
Uvjeti za dobivanje potpisa redovito pohađanje i praćenje nastave, domaći uradci ,dva pročitana romana suvremenih talijanskih pisaca i dnevnik čitanja lektire.
Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita domaći uradci 0.5; aktivnost u nastavi 0.5; pročitani romani 1; usmeni dio ispita 1
Način formiranja konačne ocjene Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave i na završnome ispitu koji se sastoji od pismene i usmene provjere.


Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike
Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 3
Status kolegija obvezni
Godina 2. godina Semestar zimski
ECTS bodovi 3
Nastavnik Danijela Berišić Antić
Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142
Oblici izvođenja nastave predavanja, audiovizualne vježbe, seminari, provjere znanja, konzultacije
Nastavno opterećenje P+S+V 60 V
Način provjere znanja i polaganja ispita pismena i usmena provjera na kraju semestra
Ishodi učenja Studenti/ice će biti sposobni teoretski i praktično primijeniti već usvojena gramatička pravila, kompleksnije riječi i izraze unutar nevezanih i vezanih rečeničnih struktura. Razumjeti i producirati kompleksnije tekstove služeći se stranim jezikom fleksibilno i efikasno ovladavajući razgovornim strukturama, povezivanjima i mehanizmima kohezije bez pretjeranih poteškoća.
Preduvjeti za upis Položen ispit iz kolegija Talijanski jezik 2
Način praćenja kvalitete Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vještine poučavanja i razine usvojenosti gradiva ispitat će se provedbom pismene evaluacije u obliku opsežnih upitnika te na druge načine predviđene prihvaćenim standardima na osnovu kojih studenti mogu dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.
Uvjeti za dobivanje potpisa redovito pohađanje i praćenje nastave, domaći uradci ,dva pročitana romana suvremenih talijanskih pisaca i dnevnik čitanja lektire.
Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita domaći uradci 0.5; aktivnost u nastavi 0.5; pročitani romani 1; usmeni dio ispita 1
Način formiranja konačne ocjene Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave i na završnome ispitu koji se sastoji od pismene i usmene provjere.


Naziv studija Preddiplomski sveučilišni studij talijanskog jezika i književnosti; Preddiplomski sveučilišni prevoditeljski studij talijanistike
Naziv kolegija TALIJANSKI JEZIK 3
Status kolegija obvezni
Godina 2. godina Semestar zimski
ECTS bodovi 3
Nastavnik Danijela Berišić Antić
Mjesto izvođenja nastave Sveučilište u Zadru, Stari campus, dvorane 154 i 142
Oblici izvođenja nastave predavanja, audiovizualne vježbe, seminari, provjere znanja, konzultacije
Nastavno opterećenje P+S+V 60 V
Način provjere znanja i polaganja ispita pismena i usmena provjera na kraju semestra
Ishodi učenja Studenti/ice će biti sposobni teoretski i praktično primijeniti već usvojena gramatička pravila, kompleksnije riječi i izraze unutar nevezanih i vezanih rečeničnih struktura. Razumjeti i producirati kompleksnije tekstove služeći se stranim jezikom fleksibilno i efikasno ovladavajući razgovornim strukturama, povezivanjima i mehanizmima kohezije bez pretjeranih poteškoća.
Preduvjeti za upis Položen ispit iz kolegija Talijanski jezik 2
Način praćenja kvalitete Kvaliteta programa, nastavnog procesa, vještine poučavanja i razine usvojenosti gradiva ispitat će se provedbom pismene evaluacije u obliku opsežnih upitnika te na druge načine predviđene prihvaćenim standardima na osnovu kojih studenti mogu dati primjedbe i prijedloge u odnosu na sadržaj kolegija te način i razumljivost izlaganja nastavnika.
Uvjeti za dobivanje potpisa redovito pohađanje i praćenje nastave, domaći uradci ,dva pročitana romana suvremenih talijanskih pisaca i dnevnik čitanja lektire.
Način bodovanja kolokvija/seminara/vježbi/ispita domaći uradci 0.5; aktivnost u nastavi 0.5; pročitani romani 1; usmeni dio ispita 1
Način formiranja konačne ocjene Rad studenta na predmetu vrednovat će se i ocjenjivati tijekom nastave i na završnome ispitu koji se sastoji od pismene i usmene provjere.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. - J. Jernej, Talijanska konverzacijska gramatika, Šk, Zagreb, 1992. - M. Dardano e P. Trifone, La nuova grammatica della lingua italiana, Bologna, 1997. - P. Trifone e Massimo Palermo, Grammatica italiana di base, Zanichelli, 2009. Rječnici: - Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, Bologna, 2005. - Devoto-Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, 2000. - M. Deanović- J. Jernej, Talijansko- hrvatski rječnik, Šk, Zagreb, 1998. - M. Deanović- J. Jernej, Hrvatsko- talijanski rječnik, Šk, Zagreb, 1994. - M. Pichiassi e G. Zaganelli, Contesti italiani, Guerra Edizioni, Perugia, 2003. - K. Katerinov, La lingua italiana per stranieri: corso medio, Edizioni Guerra, Perugia, 1975. - K. Katerinov, La lingua italiana per stranieri: corso superiore, Edizioni Guerra, Perugia, 1975. -A. de Giuli,C. Guastalla, C. M. Naddeo, Nuovo Magari, Alma Edizioni, Firenze, 2013
Preporučena literatura: - - -
Preduvjeti za upis predmeta:
Položen : Talijanski jezik 1
Položen : Talijanski jezik 2
Legenda
P - Predavanja
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu