31.12.2010.
Anketa na studomatu za tekuću ak. godinu.
Održavanje nastave.
Akademska godina.