16.9.2011.
Kritični ispitni rok.
Jesenski ispitni rok.
Upis izbornih predmeta za sljedeću akademsku godinu.
Akademska godina.