Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice

Učiteljski studij, Izborni predmeti za akademsku godinu 2006/2007

Semestar 4
Izborni predmet I > student bira jedan od ponuđenih predmeta
KraticaPredmetPSADRGGLKLLK1MPKSJTJLK2ECTS
FG-USFolklorna glazba3015000000000003.0
PUČIP-USPoremećaji u čitanju i pisanju3015000000000003.0
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu