Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Hrvatski jezik II
Kratica: HJ2-2POOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 15(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. mr. sc. Emilija Reljac-Fajs
Izvođači:
Opis predmeta: Jezično izražavanje: jezična i nejezična komunikacija, sudionici komunikacije, kod, poruka; jezična djelatnost; funkcionalni stilovi; slušanje i govorenje; oblici jezičnog izražavanja: pripovijedanje - pričanje i prepričavanje; izvještavanje, opisivanje, raspravljanje; slušanje, interpretativno čitanje i poetsko kazivanje književnih tekstova za djecu.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Babić, S., Finka, B., Moguš, M. (1996), Hrvatski pravopis. Zagreb: Školska knjiga.
2. Težak, S., Babić, S. (1992), Gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
3. Udžbenici hrvatskoga jezika za osnovne i srednje škole (novija izdanja).
4. Ham, S. (2002), Školska gramatika hrvatskoga jezika. Zagreb: Školska knjiga.
5. Raguž, D. (1997), Praktična hrvatska gramatika. Zagreb: Medicinska naklada.
Preporučena literatura:
6. Barić, E. i dr. (1995), Hrvatska gramatika. Zagreb: Školska knjiga.
7. Moguš, M. (1993), Povijest hrvatskoga književnoga jezika. Zagreb: Nakladni zavod Globus.
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Hrvatski jezik I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu