Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Računalo u predškolskom odgoju
Kratica: RPO-2POOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači:
Opis predmeta: Predavanja: Povijesni pregled korištenja računala u odgoju i obrazovanju. Predškolsko dijete i računalo.Računalne vještine.Djetetove mogućnosti korištenja računala s obzirom na dob. Dijete s posebnim potrebama. Kako ?zdravo? koristiti računalo. Računalni programi. Edukacijski programi. Primjeri računalnih programa za djecu predškolske dobi. Primjeri i analiza utjecaja računalnih igara na djecu predškolske dobi. Uključivanje multimedije u proces odgoja i obrazovanja. Inernet u predškolskom odgoju.
Vježbe: Vježbe se izvode na IBM PC kompatibilnim računalima s odgovarajućom progamskom podrškom (WINDOWS okruženje, Microsoft Office alati, te korištenje osnovnih CARNet, Internet servisa, Edukativni programi.). 1. PowerPoint: Uvod, izrada sličica i povezivanje, stvaranje linkova, rad s objektima, kopiranje i dupliciranje, kopiranje objekata, promjena efekata na slici, umetanje slike s Interneta, izradba animirane prezentacije. 2. Corel Draw: dimenzioniranje, rotacije, radijalna simetrija, ovojnice, konture, 3-D efekti, stil,boja i krajevi linija, ispuna, slojevi.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Blažić, A. (2003), Informatika za najmlađe - radna knjiga za učenika nižih razreda. Zagreb: Naklada Haid.
2. Collin, S. (1998), Kako radi multimedija. Zagreb: Znak.
Preporučena literatura:
3. Cvetković-Lay, J., Sekulić Majurec, A. (1998), Darovito je, što ću s njim? Zagreb: Alinea.
4. Maravić, J. (2003), UNESCOV dokument o informacijskoj tehnologiji u obrazovanju. Edupoint-časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju.
5. Internet http://edupoint.carnet.hr/caspois/aktualni/teme.html http://members.ozemail.com.au/~caveman/Creative/Children/index.html http://www.wiu.edu/users/mimacp/win/articles/engag.html http://terc.edu/investigations/relevant/html/EffectiveUse.html
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu