Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Didaktika
Kratica: DID-USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 45(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači:
Opis predmeta: Predmetna i metodološko-epistemološka utemeljenost didaktike.Terminologija i didaktički sustav. Obrazovanje i nastava (ciljevi, zadaci i sadržaji; zakoni i zakonitosti, zakonite tendencije; načela, faktori, sredstva i socijalni oblici). Odgojno-obrazovne i nastavne situacije. Didaktički ciklus i njegove etape (pripremanje, realizacija i evaluacija nastave i obrazovanja). Planiranje i programiranje-strukturiranje kurikuluma.Teorije o izboru i strukturiranju sadržaja nastave. Tehnologija obrazovanja i nastave. Makro i mikro organizacija obrazovanja i nastave. Didaktička dokimologija. Odgojno-obrazovna ekologija.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Bognar, L., Matijević, M. (2002), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
2. Grgin, T. (2001), Školsko ocjenjivanje znanja. Jastrebarsko: Slap.
3. Jensen, E. (2003), Super-nastava. Zagreb: Educa.
4. Lavrnja, I. (1998), Poglavlja iz didaktike. Rijeka: Pedagoški fakultet.
5. Matijević, M. (2004), Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex.
Preporučena literatura:
6. Bezić, K., Strugar, V. (1998), Učitelj za treće tisućljeće. Zagreb: HPKZ.
7. Jensen, E. (2003), Super-nastava. Zagreb: Educa.
8. Matijević, M. (2000), Učiti po dogovoru. Zagreb: Birotehnika.
9. Terhart, E. (2001), Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu