Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Matematika
Kratica: MAT-USOpterećenje: 30(P) + 0(S) + 45(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. Miljenko Stanić
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Skupovi brojeva:
prirodni brojevi, cijeli brojevi; racionalni brojevi (računske operacije u skupu racionalnih brojeva, zapisi racionalnih brojeva, svojstva skupa racionalnih brojeva); iracionalni brojevi; realni brojevi (računske operacije u skupu realnih brojeva, linearne jednadžbe i nejednadžbe s jednom nepoznanicom, apsolutna vrijednost realnog broja); kompleksni brojevi (računske operacije s kompleksnim brojevima, geometrijski prikaz kompleksnog broja)
2. Kvadratna funkcija:
graf kvadratne funkcije, kvadratna jednadžba
3. Elementi geometrije ravnine:
usporednost pravaca, okomitost pravaca; kut dvaju pravaca; udaljenost točke od pravca, udaljenost usporednih pravaca; ravninski likovi (mnogokuti, pravilni mnogokuti, krug); površina i opseg ravninskih likova
4. Elementi geometrije prostora:
usporednost pravaca i ravnina, okomitost pravaca i ravnina; kut dvaju pravaca, kut pravaca i ravnine, kut dviju ravnina; udaljenost točaka u prostoru, udaljenost točke od ravnine, udaljenost točke od pravca; najkraća udaljenost mimoilaznih pravaca
5. Poliedri:
pojam poliedra, pravilni poliedri, oplošje i volumen poliedra
6. Obla tijela:
valjak, stožac, kugla, volumen i oplošje oblih tijela
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Pavković ,B., Veljan, D. (1992), Elementarna matematika 1. Zagreb: Tehnička knjiga.
2. Udžbenici iz matematike odobreni za uporabu u osnovnim i srednjim školama RH.
Preporučena literatura:
3. Kurepa, S. (1994), Uvod u matematiku. Zagreb: Školska knjiga
4. Matka, časopis za mlade matematičare
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu