Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Dječja književnost
Kratica: DJK-USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Maja Verdonik
Izvođači:
Opis predmeta: Književnost kao umjetnost riječi, načini ostvarivanja književnih djela kao umjetničkih tvorevina: književni rodovi i vrste, usmena i pisana književnost. Pregled hrvatske i svjetske književnosti: književni sustavi u povijesnom slijedu. Pregled hrvatske dijalektalne književnosti. Dječja književnost: uvod u dječju književnosti; vrste dječje književnosti ? slikovnica, dječja poezija, dječja priča, dječji roman (roman o djetinjstvu), roman o životinjama, avanturistički (pustolovni) roman, znanstvenofantastični roman, povijesni roman, basna, ostale vrste dječje književnosti ? reprezentativni autori i djela hrvatske i svjetske dječje književnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Crnković, M., Težak, D. (2002), Povijest hrvatske dječje književnosti od početaka do 1955. Zagreb: Znanje.
2. Zalar, D. (2002), Poezija u zrcalu nastave, Igre stihom i jezikom u susretima s djecom. Zagreb: Mozaik knjiga.
3. Težak, D. ? Težak, S. (1997), Interpretacija bajke. Zagreb: DiVič.
4. Solar, M. (2005), Teorija književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
5. Solar, M. (2003), Povijest svjetske književnosti, kratki pregled. Zagreb: Golden marketing.
Preporučena literatura:
6. Zalar, I. (1983), Dječji roman u hrvatskoj književnosti. Zagreb: Školska knjiga.
7. Zalar, I. (1979), Suvremena hrvatska dječja poezija. Zagreb: Školska knjiga.
8. Crnković, M. (1987), Sto lica priče, antologija dječje priče s interpretacijama. Zagreb: Školska knjiga.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu