Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik u razrednoj nastavi I
Kratica: ERN1-USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 15(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. mr. sc. Ester Vidović
Izvođači:
Opis predmeta: 1) Tekstualni

2) Gramatički
? Tekstovi su odabrani na način da su primjereni uzrastu djece I. i II. razreda
slikovnice, pjesmice, igrokazi. Tekstovi se prorađuju na različite načine, a pristupi tekstovima
uspoređuju i analiziraju
? Gramatički dio studentu treba omogućiti da bez problema i jezičnih grešaka animira djecu koristeći engleski jezik.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Čajo, K., Domjan, D., Knezović, A., Singer, D. (2003), Building Blocks ? vježbenica iz engleskog jezika za 1-4 razred . Zagreb: Profil.
2. Đeba, B., Mardešić, M. (2003), Deep In 1 & 2. Zagreb: Školska knjiga.
3. Thomson, A. J., .Martinet, A. V. (1986), A practical English Grammar Exercises 1 & 2.
Preporučena literatura:
4. Slikovnice i priče popraćene kasetama.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu