Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Školska praksa I
Kratica: ŠP1-USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Renata Čepić
Izvođači:
Opis predmeta: 1. Upoznavanje s općom organiziranosti škole-vježbaonice
2. Upoznavanje s kulturnom i javnom djelatnošću škole-vježbaonice
3. Upoznavanje sa sustavom upravljanja školom, radom stručnih i drugih tijela škole i radnim obvezama učitelja
4. Upoznavanje s relevantnom i obveznom školskom dokumentacijom, te njezinim ispravnim i redovitim vođenjem
5. Upoznavanje sa zakonima, pravilnicima i propisima koji reguliraju djelatnost osnovne škole (Zakon o osnovnom školstvu, Pravilnici, Kalendar rada za tekuću školsku godinu i sl.)
6. Prisustvovanje redovnom nastavnom radu, dodatnoj, dopunskoj i izbornoj nastavi te izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima
7. Prisustvovanje ostalim aktivnostima koje stručni timovi i učitelji realiziraju tijekom školske prakse.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Nastavni plan i program od I. ? IV. razreda osnovne škole.
2. xxx (2002), Koncepcija promjena odgojno-obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj. Zagreb: Ministarstvo prosvjete i školstva.
3. Praćenje potrebite stručne literature koja se dogovora s voditeljem kolegija i učiteljem-mentorom.
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu