Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Antropologija odgoja
Kratica: AO-USOpterećenje: 45(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Željko Boneta
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij uključuje sljedeće sadržaje:
1.Pojava antropologije odgoja: europska i američka tradicija; razlike i sličnosti; pojava antropologije u Hrvatskoj
2.Počeci proučavanja odgoja i obrazovanja u sklopu kulture: sličnosti i razlike između antropologije, sociologije, psihologije i pedagogije u pristupu odgoju i obrazovanju
3.Primjena antropologijskih teorija na odgoj i obrazovanje: struktural-funkcionalizam, simbolički interakcionizam, kulturna ekologija
4.Antropologijski pristup školi
5.Ideja višekulturalnosti i obrazovanje: od asimilacionizma do kulturnog pluralizam
6.Kulturni diskontinuitet, obrazovanje i reprodukcija društvene nejednakosti: stereotipi, predrasude, etnocentrizam i ideologije; skriveni curriculum; statusi, uloge i rituli; samoispunjavajuće proročanstvo i opozicijski identiteti
7.Globalni problem, ljudska prava i škola: uloga međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u mijenjaju ciljeva, sadržaja i metoda odgoja i obrazovanja
8.Razvoj (inter) kulturalne perspektive u odgoju i obrazovanju ? priprema učitelja.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Haralambos, M. (1989), Uvod u sociologiju. Zagreb: Globus (poglavlja: ?Obrazovanje? 172-223 str.; ?Žene i društvo? 259-363; 383-388 str., ?Sociološka teorija? 495-531 str.).
2. 2. Moore, J. D. (2002), Uvod u antropologiju. Teorije i teoretičari kulture. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk (poglavlja: ?Razvoj kulture? 21-37 str.; ?Kultura u kontekstu? 55-69 str.; ?Obrasci kulture? 105-117 str.; ?Pojedinac i kultura? 133-151 str.;
Preporučena literatura:
3. 1. Čačić-Kumpes, J. (1999), Kultura, Etničnost, Identitet. Zagreb: Institut za migracije i narodnosti. Naklada Jesenski i Turk. Hrvatsko sociološko društvo. (poglavlja: ?Etničnost i kultura? 41-51 str.; ?Multikulturalizam interkulturalizam, transkulturali
4. 2. Kuvačić, I. (ur.) (1990), Suvremene sociološke teorije. Zagreb: Sociološko društvo Hrvatske (poglavlja: ?Simbolički interakcionizam? 125-136 str.; ?Etnometodologija? 153-162 str.).
5. 3. Spajić-Vrkaš, V. (1992), Kulturna antropologija, antropologija obrazovanja i dileme etnografske metode. Istraživanja odgoja i obrazovanja, (9), 5 -18.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu