Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Pedagoška ekologija
Kratica: PE-USOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Vinka Uzelac
Izvođači:
Opis predmeta: Kolegij Pedagoška ekologija uključiuje sljedeće cjeline:
1. Od ekologije biljaka i ekologije životinja do humane ekologije ? ekologije čovjeka
2. Održiv razvoj: problemi i perspektive
3. Polazišta i pristupi odgoju i obrazovanju za održiv razvoj kao konceptu
4. Odgoj/obrazovanje za okoliš između znanja, vještina, navika, stavova i ponašanja
5. Vrijednosti u odgoju u obrazovanju za okoliš
6. Reforme odgojno ? obrazovnih pokreta i modeli promoviranja odgoja i obrazovanja za održiv razvoj i pluralizam interesa
7. Potencijali i mogućnosti stjecanja iskustava i učenja o okolišu unutar lokalnog prostora
8. Određivanje pojedinih točaka gledišta za promatranje i praćenje promjena po okoliš
9. Prepoznavanje i definiranje negativnih i pozitivnih događaja po prirodni i izgrađeni okoliš
10. Stanje i problemi odgoja/obrazovanja za okoliš/održivi razvoj u praksi hrvatskih dječjih vrtića
11. Elementi vrtićkog kurikuluma u razvoju osjetljivosti djece za održivi razvoj
12. Igra kao preduvjet razvoja osjetljivosti za održivi razvoj
13. Aktivnosti različitih veza i odnosa s odgojno obrazovnim institucijama, društvenim i privrednim djelatnostima
14. Kakvoće i uspjeh procesa odgoja/obrazovanje za održivi razvoj kao rezultat interakcijskog djelovanja
15. Analiza vlastite aktivnosti, razvijanje kritičke i analitičke kompetencije koja je u svezi s radom u predškolskim i školskim institucijama.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Cifrić, I. (2003), Okoliš i održivi razvoj ? ugroženost okoliša i estetika krajolika. Zagreb: Hrvatsko sociološko društvo i Zavod za socijologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2. 2. Devernay, B. i sur. (2001), Obrazovanje za okoliš i održivi razvoj. Zagreb: Centar za građanski odgoj i demokraciju.
3. 3. Uzelac, V. (1990), Osnove ekološkog odgoja. Zagreb: Školske novine.
4. 4. Uzelac, V. i Starčević, I. (1999), Djeca i okoliš. Rijeka: Adamić.
5. 5. Uzelac, V. (2002), Stanje i vizija obrazovanja studenata učiteljskih škola/nastavničkih fakulteta za okoliš. Zagreb: Hrvatski pedagoško ? književni zbor.
6. 6. xxx: (2004), Ekologija u odgoju i obrazovanju. Gospić: Visoka učiteljska škola.
Preporučena literatura:
7. 1. Cifirić, I. (1996), Ekološka pismenost između kulturne tradicije i ekološke svakodnevice. Socjalna ekologija, 5 (3), 403-421.
8. 2. Spajić ? Vrkaš, V., Hudek, J. (1995), Svijet u opasnosti: popularna ekološka početnica za učenike osnovne škole. Zagreb: kult film.
9. 3. Vrcan, A. (2001), UNESCO-ov projekt ? Mladi u promicanju i očuvanju svijetske baštine. U: vizualna kultura i likovno obrazovanje. Zagreb: Hrvatsko vijeće međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti, str. 419-423.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu