Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Primjena računala u razrednoj nastavi
Kratica: PRRN-USOpterećenje: 15(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. mr. sc. Jasminka Mezak
Izvođači:
Opis predmeta:
Predavanja

Povijesni pregled korištenja računala u obrazovanju. Dijete i računalo.Računalne vještine. Računalni programi.Informatika u prva četiri razreda osnovne škole. Posebnosti nastave informatike u prva četiri razreda osnovne škole. Korelacija informatike s ostalim nastavnim predmetima. Nastavne metode i oblici rada u početnom učenju informatike. Multimedija u obrazovanju. Internet u razrednoj nastavi

Vježbe

Vježbe se izvode na IBM PC kompatibilnim računalima s odgovarajućom progamskom podrškom (WINDOWS okruženje, Microsoft Office alati, te korištenje osnovnih CARNet, Internet servisa, Edukativni programi.).


1. PowerPoint: Uvod, izrada sličica i povezivanje, stvaranje linkova, rad s objektima, kopiranje i dupliciranje, kopiranje objekata, promjena efekata na slici, umetanje slike s Interneta, izradba animirane prezentacije.

2. Corel Draw: dimenzioniranje, rotacije, radijalna simetrija, ovojnice, konture, 3-D efekti, stil,boja i krajevi linija, ispuna, slojevi.Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Šavle, S. (2003), Metodički priručnik za nastavu informatike u prvom razredu osnovne škole. Rijeka: Adamić.
Preporučena literatura:
2. 1. Maravić, J. (2003), UNESCOV dokument o informacijskoj tehnologiji u obrazovanju, Edupoint-časopis o primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju. Internet http://edupoint.carnet.hr/caspois/aktualni/teme.html http://members.ozemail.com.au/~ca
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu