Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Engleski jezik u razrednoj nastavi II
Kratica: EJRN2-USOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 30(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Pred. dr. sc. Tatjana Vukelić
Izvođači:
Opis predmeta:
1)Tekstualni

2) Gramatički
? Tekstovi su odabrani na način da su primjenjeni uzrastu djece 3. i 4. razreda.
o priče, basne , pjesmice, igrokazi...
Tekstovi se prorađuju na različite načine, a pristupi tekstovima se uspoređuju i analiziraju
? Gramatički dio studentu treba omogućiti da bez problema i jezičnih grešaka animira djecu na engleskom jeziku i pomogne im da usvoje jednostavne jezične konstrukcije .

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1.Čajo, K., Domjan, D, Knezović, D. (2003), Building Blocks ? vježbenica iz engleskog jezika za 1-4 razred. Zagreb: Profil.
2. Đeba, B., Mardešić, M. (2003), Deep In 3& 4. Zagreb: Školska knjiga.
3. Thomson, A. J.,Martinet, A. V. (1986), A practical English Grammar Exercises 1 & 2
Preporučena literatura:
4. - Aesop' s (Ezopove bajke), Express Publishing 2002 - Slikovnice i priče popraćene kazetama
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu