Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Predškolska pedagogija II
Kratica: PP2-POOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. dr. sc. Jasna Krstović
Izvođači:
Opis predmeta: 1 Osnovne karakteristike izvanobiteljskog predškolskog odgoja.
1.1. Koncepcija izvanobiteljskog odgoja. Što su to programi predškolskog odgoja.
1.2. Pojava prvih predškolskih programa; suvremeni programi ranog razvoja u svijetu.
1.3. Predškolski programi u Hrvatskoj; od prvih predškolskih programa do danas.
2.Teorije dječjeg razvoja.
? bihevioristički pristup razvoju
? psihoanalitički pristup razvoju
? kognitivistički pristup razvoju
? humanistički pristup razvoju;
3. Vrste suvremenih predškolskih programa; cjeloviti, specijalizirani, kompenzacijski i ostali.
4. Karakteristike Koncepcije razvoja i programskih osnova predškolskog odgoja u Republici Hrvatskoj.
5. Igra ? osnovna aktivnost djeteta predškolske dobi. Teorijski pristupi pojašnjenju igre kao osnovne ljudske aktivnosti. Definicija igre. Teorije igre (biologističke, psihologijske kognitivističke ? najznačajniji predstavnici
6. Sredstva odgojnog rada i metodički postupci.
6.1. Pojam odgojnih sredstava i metoda i značaj u teoriji ranog razvoja i odgoja.
6.2. Vrste sredstava, kriteriji odabira i izbor sredstava.
6.3. Igračke ? što je dječja igračka, pedagoško određenje igračke; kriteriji za određenje dobre igračke..
7. Pojam odgojne metode; karakteristike i posebnosti primjene odgojnih metoda i postupaka s djecom predškolske dobi, kriteriji i klasifikacija metoda.
8. Subjekti odgojnog djelovanja
8.1.Odgojitelj djece predškolske dobi ? osobine ličnosti.
8.2.Stručno-razvojna služba u predškolskom odgoju.


Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Čudina Obradović, M. (1995), Psihološka utemeljenost institucionalnog predškolskog odgoja: Teorije razvoja i njihov pridonos razumjevanju obrazovnih potreba predškolske djece. Napredak, 136 (1).
2. Duran, M. (2001), Dijete i igra. Jastrebarsko: Naklada Slap.
3. Miljak, A. (2003), Razvojni kurikulum i odgojna praksa. U: Babić, N., Irović, S.: Dijete i djetinjstvo, teorija i praksa predškolskog odgoja. Osijek: Visoka učiteljska škola, 235-243.
4. Prijedlog koncepcije razvoja predškolskog odgoja. (1991), Zagreb: Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH. br. 7-8.
5. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. (1991), Zagreb: Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture RH. br. 7-8.
Preporučena literatura:
6. 1. Babić N., Irović S., Krstović (1997), Vrijednosni sustav odraslih, odgojna praksa i razvojni učinci Društvena istraživanja, (6), 551-575.
7. 2. Barth, M. B. (2004), Razumjeti što djeca razumiju. Zagreb: Profil international.
8. 3. Irović S. (1998), Interaktivni pristup u vrtiću. U: Rosić, V. (ur.), Kvaliteta u odgoju i obrazovanju. Rijeka: Filozofski fakultet, str. 269-278.
9. 4. Goleman D. (1997), Emocionalna inteligencija. Zagreb: Mozaik knjiga.
Preduvjeti za polaganje predmeta:
Položen : Predškolska pedagogija I
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu