Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Medijska kultura
Kratica: MK-3POOpterećenje: 15(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. dr. sc. Maja Verdonik
Izvođači:
Opis predmeta: Uvod: život s medijima, mediji u vrtiću. Temeljni filmski pojmovi: definicija filma, filmska izražajna sredstva, filmski rodovi i vrste, povijest filma, film i druge umjetnosti, dječje razumijevanje filma itd.
Tisak, radio, televizija s videom i računalo ? masovni mediji u svakodnevnom životu.
Mediji i umjetnosti. Uloga masovnih medija u promicanju umjetnosti.
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Košir, M, Zgrabljić, N, Ranfl, R. (1999), Život s medijima. Zagreb: Doron.
2. Mikić, K. (2001), Film u nastavi medijske kulture. Zagreb: Educa.
3. Pokrivka, V. (1991), Dijete i scenska lutka, priručnik za odgajatelje u dječjim vrtićima. Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
4. Peterlić, A. (2000), Osnove teorije filma. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
5. Internetske stranice o filmu i drugim medijima.
6. Tekstovi o sadržajima iz ovog programa u periodici (Medijska istraživanja, Vijenac, Školske novine itd.).
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu