Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Stručna praksa I
Kratica: SP1-POOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 30(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: V. pred. Vesna Katić
Izvođači:
Opis predmeta:
1. Upoznati ustroj i karakteristike predškolske ustanove ? dječjeg vrtića (opća organiziranost, kulturna i javna djelatnost, sustav vođenja, rad stručnih tijela, dokumentacija i način vođenja)
2. Upoznati specifične uvjete za provođenje ranog odgoja i obrazovanja (prostorne, materijalne, kadrovske, programske i dr. )
3. Hospitiranje, te asistiranje u radu u odgojno-obrazovnoj skupini odgojitelja - mentora
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (1991), Glasnik 7/8, Zagreb: Ministarstvo prosvjete i športa RH
Preporučena literatura: - - -
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu