Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Glazbeni praktikum III
Kratica: GP3-4POOpterećenje: 0(P) + 0(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 15(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Prof. mr. sc. Renata Sam Palmić
Izvođači:
Opis predmeta: Sadržaj kolegija:
Brojalice i pjesme za djecu iz izbora relevantne literature i samostalan izbor pjesama i literature. Vježbe za savladavanje tehnike sviranja na instrumentu. Sviranje se odvija uz pjevanje (abcedom, solmizacijom, neutralnim slogom i riječima).
Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Manasteriotti, V. (1979), Zbornik pjesama i igara. Zagreb: Školska knjiga.
2. 2. Goran Lj., Marić, Lj. (1991), Spavaj, spavaj, zlato moje (Zbornik uspavanki). Zagreb: Školska knjiga.
3. 3. Goran Lj., Marić, Lj. (1989), Zapjevajmo složno svi (izbor). Zagreb: Školska knjiga.
Preporučena literatura:
4. 1. Sam, R. (1992), Sviramo uz pjesmu. Rijeka: Glosa.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu