Početna stranicaVisoka učilištaKorisničke stranice
Metodika društvoslovlja i prirodoslovlja I
Kratica: MDP1-4POOpterećenje: 30(P) + 15(S) + 0(A) + 0(DR) + 0(G) + 0(GL) + 0(KL) + 0(LK1) + 0(M) + 0(PK) + 0(SJ) + 0(TJ) + 0(LK2)
Nositelji: Doc. dr. sc. Lidija Vujičić
Izvođači:
Opis predmeta:
1. Određenje, predmet i zadaće metodike društvoslovlja i prirodoslovlja
2. Programsko usmjerenje za rad s djecom predškolske dobi ? uzajamnost i povezanost svih aspekata dječjeg razvoja i učenja
3. Društveno i prirodno okruženje kao poticaj za prepoznavanje i primjereno zadovoljavanje dječjih kognitivnih i socio-emocionalnih potreba (od šest mjeseci do polaska u školu)
4. Razvoj slike o sebi kod predškolskog djeteta ? Razumjeti u upoznati dijete
5. Kreiranje stimulativnog fizičkog i socijalnog okruženja
6. Vrste i organizacija odgojno-obrazovnih aktivnosti
7. Centri aktivnosti i moguće aktivnosti djece i odgajatelja u njima
8. Raznovrsne uloge odgajatelja u odgojno-obrazovnim aktivnostima (promatrač, sudionik, pomagač, inicijator, poticatelj, istraživač, moderator, voditelj, dokumentator i dr.)
9. Roditelji kao resursi znanja u odgojno-obrazovnom procesu
10. Pedagoška dokumentacija i odgajatelj.

Jezici na kojima se održava nastava: - - -
Obavezna literatura:
1. 1. Bredekamp, S. (1996), Kako djecu odgajati. Zagreb, Educa (od 25 ? 62. str.)
2. 2. Gopnik, A. i sur. (2003), Znanstvenik u kolijevci. Zagreb, Educa.
3. 3. Jull, J. (1995), Samosvijest i samopouzdanje (91-131) U: Vaše kompetentno dijete. Zagreb, Educa.
4. 4. Katz, L. (1999), Poticanje razvoja dječje socijalne kompetencije. Zagreb, Educa.
5. 5. Miljak, A. i Vujičić, L. (2000), Vrtić kao dječja kuća. Poreč, DV Radost.
6. 6. ? (1991), Prijedlog koncepije razvoja predškolskog odgoja; Programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece. Zagreb, Glasnik Ministarstva prosvjete i kulture br. 7-8.
Preporučena literatura:
7. Došen-Dobud, A. (2004), S djecom u jaslicama. Zagreb, Alineja.
8. Maleš, D. i sur. (2003), Živjeti i učiti prava: odgoj za ljudska prava u sustavu predškolskog odgoja. Zagreb, Filozofski fakultet.
9. Stokes, S. E. (2000), Kurikulum za jaslice. Zagreb, Udruga roditelja Korak po korak.
10. Hansen, K. A. (2001), Kurikulum za vrtiće. Zagreb, Udruga roditelja Korak po korak.
Legenda
P - Predavanja
PK - Vježbe u praktikumu
SJ - Vježbe iz stranog jezika
TJ - Vježbe tjelesnog odgoja
LK2 - Likovne vježbe na III i IV godini studija
S - Seminar
A - Auditorne vježbe
DR - Ostale dramske vježbe
G - Govorne vježbe
GL - Ostale glazbene vježbe
KL - Kliničke vježbe
LK1 - Likovne vježbe na I i II godini studija
M - Metodičke vježbe
* - Predmet se ne polaže
Srce - Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu